Volim radio, bavim se radiom ceo život. Uvek sam želeo da imam svoj sopstveni radio, tj. da posedujem radio stanicu. Sa pojavom interneta, moja želja se konačno i ostvarila