Kratak komentar o smrti (meni ne) poznatog EDM producenta i DJ-a Avicii-a? Da li je mogao da se spasi ?