Ovde objašnjavam kako je komercijalna muzika postala jako loša