Malo sam popričao o tome zašto mp3 nije na vreme bio prepoznat i postavljen kao standard za prodaju muzike preko interneta?