Nastavljam priču o muzici u mom životu, ovoga puta želim da opljujem turbo folk.